Att minska stressen är ett mål för många utarbetade chefer, men för lite stress kan å andra sidan leda till att vissa blir uttråkade och presterar under sin förmåga. Det menar Francesca Gino, professor i beteendevetenskap vid Harvard-universitet i USA, i en artikel i Harvard Business Review.

Hon refererar till vad som kallas Yerkes-Dodsons lag som enkelt uttryckt visar att den mentala prestationsförmågan ökar i takt med motivations- eller stressnivån, upp till en viss punkt och sedan sjunker den igen. Den optimala punkten är olika för olika personer och också för olika uppgifter. För en ny eller svår uppgift behövs det inte mycket stress för att nå den optimala prestationsförmågan, medan enkla och välkända rutinuppgifter kan behöva en högre motivationsnivå för att man verkligen ska ge sitt bästa.

För den som vill få en uppfattning om sin generella stressnivå går det att göra ett enkelt test, Percived Stress Scale, på nätet. Snittvärdet i testet ligger på 20 och den som ligger över det kan behöva göra något för att sänka sin stressnivå.

Francesca Gino har några tips för den som behöver få ner sin stressnivå och ett av dem är att använda ritualer. Idrottsmän har ofta ritualer före matcherna, som att alltid vara sist ut ur omklädningsrummet eller åka tre varv runt målburen innan första nedsläppet.

Det kan se ut som ren vidskepelse, men fungerar för många som en metod att hantera höga stressnivåer. Metoden är mest känd inom sportvärlden, men fungerar också i affärsvärlden inför viktiga möten, förhandlingar, utvärderingar och andra stressframkallande händelser.

För den som istället hamnar långt under snittet på skalan är risken istället att man är uttråkad av jobbet. Här gäller det att hitta större utmaningar genom att kanske försöka få mer ansvar eller helt enkelt byta jobb. Det kanske kan kännas lite skrämmande, men det är också hela idén och kan hjälpa dig blir både produktivare och nöjdare med ditt liv.