Regeringen släppte nyligen ett förslag där arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar, men det få tummen ner av Svenskt Näringsliv.

- Medfinansieringen innebär en extra sjukkostnad för företagen. Det innebär oförutsägbara kostnader och är det något som företagen behöver, så är det förutsägbarhet. Det är ett skadligt förslag, säger Catharina Bäck socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

För att få veta hur företagen ser på frågan har Svenskt Näringsliv gått ut med en enkät som 3 601 företagare svarade på och där sa 70 procent att de i hög grad skulle bli försiktigare vid rekryteringar om förslaget blev verklighet.

- Överlag blir företagen försiktigare med att anställa, men de blir särskilt försiktiga att rekrytera dem som har en sjukdom, ett funktionshinder eller på andra sätt är utsatta, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Många företag anser också att de redan nu gör mycket för att få ner sjuktalen. 49 procent av företagen har rutiner för att hantera sjukfrånvaroanmälan, 58 procent satsar på förebyggande insatser och 52 procent har samarbete med företagshälsovården eller liknande aktörer.

På Svenskt Näringsliv skulle man istället för det lagda förslaget hellre se ett ökat samarbete med vården
.
- Om jag ska lyfta fram en reform som jag tror väldigt mycket på så handlar det om att komma igång tidigt med olika åtgärder för att kunna ta tillvara på den arbetsförmåga som finns kvar trots sjukdom. Då behöver vi ett bättre samarbete mellan vården, arbetsgivaren och den anställde, säger Catharina Bäck.