Bedrägerier, korruption och bluffakturor. Det är några av de risker företagen måste kunna hantera för att minimera risken att förlora pengar på ekonomiska oegentligheter. Enligt en undersökning från PWC, som vi rapporterade om tidigare, har 27 procent av företagen i Sverige blivit utsatta för någon typ av ekonomisk oegentlighet de senaste åren och mörkertalet kan vara stort, så det är ett problem som berör många företag.

Nu finns det sätt att åtminstone minska riskerna för att utsättas för oegentligheter. KPMG håller ett seminarium i Örebro den 11 maj där de går igenom hur ett företag kan skydda sig. På seminariet ska KPMG svara på frågor som:

• Vad kan du som företagare göra för att minimera riskerna?

• Vilka situationer i verksamheten ökar risken för bedrägerier och oegentligheter?

• Hur identifieras riskerna och hur kan oegentligheter upptäckas?

• Vad är bolagets totala risk? Varför ska man vara medveten om den?

• Hur skyddar man sig mot bluffakturor och hur går man tillväga vid en incident?

För den som inte kan delta på seminariet har KPMG sex tips man kan tänka på i arbetet mot oegentligheter:

  1. Tänk på att mutor är ett brett begrepp och lagstiftning kan skifta i olika länder.
 
  1. Ta fram tydliga policys och riktlinjer. 
 
  1. Gör en kvalificerad riskanalys och anpassa utbildningsinsatser efter denna.
  1. Följ upp efterlevnaden med löpande kontroller och system för rapportering. 
 
  1. Ta fram en incidenthanteringsplan för vad som ska göras om något uppdagas.
 
  1. Lyft och diskutera frågorna kontinuerligt.