PWC har frågat 2 000 företag i 26 länder hur de ser på digitaliseringen av industrin och det visar sig att 33 procent av de tillfrågade menade att de redan uppnått en hög grad av digitalisering och hela 72 procent räknar med att vara högdigitaliserade till 2020.

Den här processen där alla delar av produktionskedjan i industrin digitaliseras kallas även Industri 4.0. Den första industrirevolutionen var då mekanisering med maskiner drivna av vattenhjul eller ångmaskiner. Nästa revolution var det löpande bandet och den tredje industrirevolutionen var införandet av robotar.

Med industri 4.0 ska vi gå mot den ”smarta” fabriken där allt är uppkopplat via Internet of Things och där exempelvis maskinerna blir intelligenta nog för att diagnosticera sig själva och meddela när de behöver service.

På det hela taget ska Industri 4.0 ge mer kontroll över hur en fabrik presterar och det finns mycket att tjäna på en lyckad övergång. Företagsledarna i PWCs undersökning räknar med att en ökad digitalisering kommer att ge kostnadsminskningar på 3,6% och nya intäkter på i genomsnitt 2,9% per år.

Nu kommer det även att kosta en hel del att digitalisera fabrikerna med exempelvis mängder med sensorer och nya styrsystem som kan hantera alla nya data som kommer in. De företag som genomför transformationen lägger i snitt fem procent av sina intäkter för investeringar i digitalisering, vilket innebär totalt över 900 miljarder dollar om året bara i de industrisektorer som ingick i undersökningen. 55 procent av de svarande tror att de kan räkna hem den investeringen på två år så investeringsviljan är god.

Företag som inte investerar kraftigt i digitalisering kan få det svårt att konkurrera i framtiden, men det finns också en del utmaningar för de som vill digitalisera. Den största utmaningen är förmodligen att hitta rätt personal.

Det gäller då ända från den högsta ledningen där CEO, CFO och CIO måste både förstå vad digitaliseringen kan ge, hur den måste genomföras och hur man ska motivera de anställda inför en så pass genomgripande förändring.

IT-säkerhet är en annan stor utmaning. I takt med att allt i fabriken digitaliseras ökar också riskerna för vad som kan hända om någon lyckas hacka sig i fabrikens system.

Mer om utmaningarna, möjligheterna och lösningar kan ni läsa i rapporten.