Big Data där enorma datamängder kan analyseras på längden och tvären är tänkt att ge bättre beslutsunderlag till beslutsfattare, men så fungerar det inte alltid i verkligheten. Det visar en undersökning som genomförts av de amerikanska revisorsorganisationerna Aicpa och Cima.

När de frågade 300 beslutsfattare svarade 32 procent att Big Data gjort det värre istället för bättre för dem som beslutsfattare. 36 procent tyckte att det blivit bättre så det är nästan lika mellan de som ser positivt och negativt på Big Data.

36 procent av de tillfrågade menade också att deras organisation hade mer information än de kunde hantera medan 41 procent tyckte att de klarade det bra.

I en artikel i CFO.com kommenterar Ashok Noah på Aicpa undersökningen och kommer med två råd för CFOer som vill kunna dra nytta av Big Data.

  • Mobilisera ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen har en unik position i företaget genom att de har överblick över hela organisationen och det gör CFOn till rätt person att identifiera hur företaget kan dra nytta av Big Data. För att lyckas med det måste CFOn se till att det finns kompetens för att göra bra analyser av de data som finns. Om den saknas är det bästa att vidareutbilda den personal som finns eftersom de redan kan organisationen.
  • Skapa en samarbetskultur. Med rätt kompetens på plats kan ekonomiavdelningen skapa de beslutsunderlag som behövs och då blir nästa utmaning att se till att rätt personer i organisationen verkligen får tillgång till underlagen. Tillsamman med VDn behöver CFOn gå igenom de processer som finns och eliminera byråkratiska hinder som kan göra det svårt att snabbt sprida informationen till rätt mottagare.