Sju av tio fondförvaltare ger svenska börsbolaget omdömet bra eller mycket bra när det gäller företagens generella miljöarbete. Det är ett av resultaten från den undersökning som Svenskt Näringsliv låtit Ipsos göra bland Sveriges största fondförvaltare.

När det gäller företagens hantering av mänskliga rättigheter är det lite sämre ställt. Där är det bara 38 procent som tycker att företagen sköter sig bra eller mycket bra. Det kan i och för sig handla om ett informationsproblem eftersom bara 25 procent av fondförvaltarna tycker de får tillräckligt med information om hur företagens verksamhet påverkar mänskliga rättigheter. Motsvarande siffra för miljöarbetet ligger på 63 procent.

- Att man inte kommit lika långt vad gäller transparens kring mänskliga rättigheter och korruption beror på att sådana frågor inte är lika etablerade som rapporteringsområden. Men även här görs framsteg, säger, Svenskt Näringslivs expert på hållbarhets- och finansiell rapportering Sofia Bildstein-Hagberg i en kommentar på Svenskt Näringslivs webb.

Det är dock sällan som förhållandena är så dåliga att förvaltarna låter bli att investera i ett annars intressant företag. 13 procent anger att det ofta förekommer att de avstår från en investering för att ett företags arbete med mänskliga rättigheter eller bekämpning av korruption inte håller måttet.

- Många hållbarhetsansvariga på fondbolag och liknande institutionella investerare har en dialog med företaget om de områden som bör förbättras. Man ska dessutom ha i bakhuvudet att svenska börsbolag i regel har en hög medvetenhet om CSR och har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, säger Sofia Bildstein-Hagberg.

För företag som vill trycka på sitt arbete med hållbarhetsfrågor gäller det att lägga energi på sin CSR/Hållbarhetsrapport. 82 procent av förvaltarna menar den har stor eller mycket stor betydelse för deras bedömning när det gäller miljöarbetet och samma siffra när det gäller mänskliga rättigheter och korruption är 69 respektive 58 procent.