För den som sitter med ett ålderdomligt affärssystem kan det finnas klara fördelar med att gå över till ett modernt system. Det finns ofta funktioner som gör det möjligt att effektivisera arbetsprocesser genom ökad automatisering med mera, men det finns också en del fallgropar.

Det finns gott om exempel på införanden som blivit både krångligare och dyrare än planerat och projekt som aldrig blivit av för att ambitionerna växt sig större än genomförandeförmågan.

För att hjälpa företag undvika de vanligaste fallgroparna vid byte av affärssystem har Visma i ett blogginlägg samlat några tips. Bland tipsen hittar vi bland annat:

  • Tänk större än detaljer, tänk vision: ”Vart vill vi som företag vara om 3 år?” ”Hur innovativa ska vi vara?” ”Vill vi vara ledande inom vår bransch?”. Dessa är mycket starka argument för att se över sina interna rutiner. Om vi är effektiva så har vi mer tid över till det som gör vårt företag mer lönsamt så vi snabbare kan nå våra mål.
 
  • Ställ frågan: Är vi som företag redo för en förändring och finns det motivation från ledningsgruppen för att denna förändring ska ske?
 
  • Som beslutsfattare/VD kommer din tid att behövas om ni ska lyckas med förändring, om ni inte har den tiden, delegera inte heller uppgiften till andra som inte har insyn i företaget. Även om andra kommer med bra förslag så blir det ingen bra implementation utan korrekt information om arbetssätt, rutiner och data.
  • Utse en grupp där en person från respektive avdelning finns representerad. Ha konkreta behov från respektive avdelning klart och var noga med att prioritera. Det är inte alltid allting går att lösa.
  • Var tydliga med vad som är ”viktigt” och vad som är ”trevligt”.

Fler tips och råd hittar ni i den här guiden.