47 procent av europeiska CFOer vet inte hur de skulle gå till väga för att höja företagets marginal på kort tid och 80 procent uppger att inte alla inom företaget menar samma sak när de pratar om marginal. Det är några av resultaten från en undersökning som tjänsteföretaget Vendavo genomfört i samarbete med professor Patrick Reinmoeller vid Cranfield School of Management.

200 CFOer runt om i Europa svarade på enkäten och den visar också att ett starkt fokus på ökade marginaler är viktigt för ett företags börsvärde. 41 procent av de företag som såg det som mycket viktigt att hitta vägar att öka sina marginaler lyckades också bättre än sina konkurrenter när det gällde att slå marknadens förväntningar. Bland de som inte fokuserade så mycket på marginalerna var motsvarande siffra fyra procent.

Det bästa sättet att öka marginalen verkar vara att använda realtidsdata för att kontinuerligt korrigera prissättningen, snarare än att låta ”magkänslan” styra som 43 procent av CFOerna ansåg var försäljningsavdelningens främsta prissättningsmetod. Av de företag som lyckades slå marknadens förväntningar använde 55 procent insamlade realtidsdata för att hitta rätt prisnivå vid varje tillfälle.

- Att öka marginalerna är oerhört svårt i de flesta branscher och den här undersökningen visar att många CFOer anser att deras organisation inte har rätt resurser för att lyckas bra med det. Om du inte har bra insyn i vad som påverkar marginalen blir det också svårt att påverka den så bättre insyn är nödvändigt för att öka företagets vinst, säger Patrick Reinmoeller i en kommentar.

Exakt vad man menar med marginal kan dock skifta. Hela 80 procent av CFOerna i undersökningen uppgav alltså att det inte fanns en tydlig definition av marginal som alla inom organisationen använde. Det kan då exempelvis handla om att några använder vinst före finansnetto i förhållande till omsättning som definition medan andra använder årets resultat som jämförelse istället.