Digitaliseringen påverkar de flesta företag i de flesta branscher och det innebär förstås att även ekonomifunktionen påverkas. Istället för att bara använda data för att ta fram historisk information blir det allt viktigare att även använda data för att bygga framtidsscenarier. På så sätt kan ekonomiavdelningen med CFOn i spetsen förbereda organisationen för nödvändiga förändringar i god tid.

Det menar i alla fall Visma och de har tagit fram en guide där de samlat tips om vad som krävs för att arbeta som en modern CFO. De har också tagit fram en checklista som kan hjälpa dig avgöra om du hänger med i utvecklingen. Här några av punkterna:

  • Hantering av data. Du utnyttjar automatiserade lösningar och slösar inte längre resurser på att samla in data manuellt. Arbetet har styrts om till att analysera data, dra slutsatser och genomföra åtgärder.
  • CFOns roll. Ekonomiavdelningen producerar och levererar strategiskt viktiga nyckeltal och information; vilket hjälper avdelningschefer att hålla verksamheten på rätt spår. CFOn kan fokusera mer på att tolka siffrorna och bygga sina framtida planer istället för att samla in historik.

Hela listan hittar du i Guiden ”Traditionell vs modern CFO”.