KPMG har släppt en trendrapport där de frågat chefer runt om i världen vilka tekniker de tror kommer att medföra den största omvälvningen på marknaden. Resultatet är att många tror att tekniker som redan slagit igenom på bred front kommer att ha det största inflytandet även i framtiden.

På konsumentsidan hamnar molntjänster, mobila plattformar och appar högst upp på listan. Molntjänsterna finns med på topp-3 även på företagssidan, men här kommer dataanalys och sakernas internet (internet of Things) in på de övriga topplatserna.

Det finns en del regionala skillnader. 15 procent av de svarande som kom från Kina anser till exempel att artificiell intelligens, AI, kommer att ha stor påverkan konsumentmarknaden under de närmaste tre åren. I USA ligger den siffran på fem procent och i Europa på bara två procent.

Japanerna å sin sida tror att AI i första hand kommer att bli stort på företagssidan under de närmaste åren. Hela 23 procent menade att det skulle ha stor påverkan på deras marknad. Européerna låg här på tre procent.

Rapporten bygger på närmare tusen intervjuer med företrädare från olika tekniska affärsområden med varierande bakgrund, allt från start up-bolag till väletablerade bolag och riskkapitalister. KPMG har samlat några trender som de tycker är viktiga för företagen att tänka på inför framtiden:

  • Dagens stora vinstkällor med konkurrensfördelar kommer att blir kortlivade om inte ledande befattningshavare snabbt adresserar nya tekniktrender.
  • Utveckling av robotar och artificiell teknik ökar i rask takt, något som spås omforma B2B-marknaden stort.
  • Med IoT och Big Data föds nu stora möjligheter att få en bättre bild av köpbeteenden och att i realtid kunna bemöta konsumenter blir nästa stora service transformation.