2018 börjar den nya versionen av International Financial Reporting Standards, IFRS, att gälla. Det är en standard för intäktsredovisning och tanken är att den ska ge en heltäckande och principbaserad standard för all intäktsredovisning oavsett bransch, verksamhet eller transaktion.

Att implementera IFRS 15 berör inte bara den rena redovisningsfunktionen. Enligt KMPG som har tittat närmare på vad som behöver göras för att lyckas implementera IFRS 15 på ett bra sätt så krävs det ett gediget arbete för många företag.

Det handlar om att ett omfattande analysarbete måste utföras. Avtal ska gås igenom, system, processer, kontroller och rutiner kan behöva uppdateras eller helt förändras. Dessutom måste man ha bra kommunikation till externa och interna intressenter om hur det här påverkar dem. De områden som kan behöva ses över är verksamhet, system, processer, redovisning, skatt, rapportering, organisation och personal.

För att underlätta arbetet har KPMG tagit fram en guide, Revenue - Issues In-Depth, och den har nu släppts i en uppdaterad utgåva. I den 350 sidor långa guiden finns mängder med konkreta exempel på hur företag kan arbeta enligt IFRS 15 i olika situationer. Det finns också mängder med observationer om vad som är viktigt att tänka på och vilka fallgropar som kan finnas.