Företagen får in allt mer data inom de flesta områden och så även när det gäller information som har med skatterna att göra. Just skatteområdet skapar speciella utmaningar när det gäller att analysera dessa data eftersom det rör varje transaktion som företaget gör, det är ett område i ständig förvandling och för företag med verksamhet i flera länder finns det många olika regler att följa.

PWC tar upp dessa frågor i en rapportserie ”Tax Function of the Future” och deras slutsats är att det onekligen är en stor utmaning att kunna hantera alla data effektivt, men för de företag som lyckas kan det bli ett kraftfullt strategiskt verktyg.

För att klara med det måste företagen lyckas med tre saker:

  • Skatt måste göras till en prioriterad managementstrategi
  • Behoven av data måste definieras
  • Utnyttja befintliga dataanalysverktyg inom organisationen

På onsdag 25 maj kommer PWC också att anordna ett seminarium på webben där deras skatteexperter ska diskutera ”de ökade rapporteringskraven för multinationella företag och vilka åtgärder som behövs för att bättre integrera data och processer för att göra det möjligt för skattefunktionen att leverera kvalitativa resultat på kortare tid”.