För den som redan nu vill planera hösten kan det vara intressant att vika 13 oktober för ett besök på Kistamässan. Då går mässan Ekonomi & Företag av stapeln och i år inkluderar den en heldagskonferens för CFOer, och controllers.

- CFO Controller Day blir ett bra komplement till mässan Ekonomi & Företag som nu arrangeras för sjätte gången. I en tid då digitaliseringen ifrågasätter gamla affärs- och verksamhetsmodeller och tvingar fram nya känns det extra viktigt att kunna erbjuda en heldagskonferens för controllers och CFOer som har en viktig roll i digitaliseringsresan, säger Sofie Täppmark, projektledare för CFO Controller Day och Ekonomi & Företag.

Fokus på konferensen kommer att vara hur Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver förändras för att möta framtiden. Huvudtalare blir Johan Dovander, CFO på Microsoft Sverige, som ska tala om CFOns roll i digitaliseringen och hur digitala trender påverkar ekonomifunktionens inflytande i organisationen.

Bland de andra talarna finns bland annat Kerstin Anderson, Vice VD/CFO på IL Recycling, Lisa Pantzar, chef Business Control på Skandia och Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea Markets.

De ämnen som kommer att behandlas i de olika seminarierna är bland annat:

  • Hur hittar man sin digitala strategi?
  • Klargör spelreglerna hur en Business Partner ska arbeta på ditt företag.
  • Tidseffektiva strategier för prognos, analys och uppföljningsarbete.
  • Makroekonomi och omvärldsanalys – så påverkas ditt företag.
  • Hur arbetar du långsiktigt med verksamhetsstyrning på en snabbföränderlig marknad?