Regeringen vill minska sjukfrånvaron ute på arbetsplatserna och samtidigt få arbetsgivarna mer engagerade i att få tillbaks sjukskrivna i arbete. De har därför tagit fram ett förslag om hälsoväxling som varit ute på remiss. En remissinstans som inte låtit sig imponeras är Svenskt Näringsliv.

Förslaget går bland annat ut på att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Något som Svenskt Näringsliv menar slår helt fel och snarare kommer att motverka sitt syfte.

- Sjukskatten kommer att göra det svårare för människor med sjukdomshistorik eller funktionsnedsättning att få ett jobb, eftersom arbetsgivare tvingas bli mer försiktiga vid rekrytering, säger Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv.

Organisationen menar också att det är orimligt att arbetsgivarna ska behöva ta det ekonomiska ansvaret för sjukskrivningar som kanske inte har något alls med arbetsmiljön att göra och som företagen inte kan råda över.

- Flertalet sjukskrivningar orsakas av faktorer som ligger bortom företagens påverkan, exempelvis fritidsaktiviteter eller vårdköer. Att lägga ytterligare kostnadsansvar på det enskilda företaget för sjukfrånvaron är därför inte rimligt. Små, medelstora och nystartade företag är särskilt sårbara för den risk ett oförutsägbart och ökat kostnadsansvar innebär, säger Carola Lemne.

I sitt yttrande listar Svenskt Näringsliv 15 punkter om varför förslaget inte bör genomföras alls utan istället skrotas som det ser ut idag.