När PWC frågade 1 679 företagsledare runt om i världen så blev det tydligt att cheferna är osäkra på utvecklingen. Allt från tveksamheter om den ekonomiska utvecklingen i Kina till oro för vem som ska vinna det amerikanska presidentvalet spelar in när hela 66 procent av de tillfrågade sa att de såg mer risker än möjligheter för sin verksamhet.

Ändå finns det gott om möjligheter, det gäller bara att ta hand om riskerna på ett bra sätt menar man på PWC.

- Att veta hur man ska hantera risker och snabbt kunna bemöta dem kan idag vara avgörande för ett företag, säger Mats Malmberg, specialist inom Risk Management vid PWCss kontor i Malmö.

I grunden handlar det enligt PWC om att balansera två strategier för att kunna hantera risker på ett bra sätt.

  • Skapa agila och flexibla ramverk för riskhantering som hjälper er att förutse och förbereda verksamheten för förändringar som ger långsiktig framgång.
  • Bygg upp en återhämtningsförmåga som gör det möjligt att minska effekten av en kris och tillåta verksamheten att fortsatt styra mot sina långsiktiga mål. 

I rapporten listar PWC också tio tips för att hantera risker där de bland annat rekommenderar att företagen utnyttjar möjligheterna med avancerad dataanalys, säkerställer att någon är ytterst ansvarig för riskanalyser och att man tar fram mätetal för risk precis som man har KPIer idag.