Arbetsmiljöverket antog tidigare i år en föreskrift som är tänkt att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Det ställer nya krav på chefer att skapa mer hållbara arbetsmiljöer för sina medarbetare och en hjälp i det arbetet kan vara det arbetsmaterial som tagits fram av forskarna Lotta Dellve vid högskolan i Borås och Andrea Eriksson på KTH.

Arbetsmaterialet, Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, är tänkt användas av personer i chefsposition för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Målet är att förbättra medarbetarnas hälsa genom att skapa en miljö där medarbetarna får en känsla av sammanhang, engagemang och välbefinnande.

Vägledningen ger bland annat råd om vad som behövs för att bygga en hälsosam och hållbar arbetssituation, vilka ledarskapsstilar och strategier som fungerar bäst för att åstadkomma detta och vilka de främsta riskfaktorerna är.

Det finns också en rad övningar och det bästa är enligt forskarna att gå igenom materialet i grupp.

- Vi har gjort en studie som visar att vårt material får bäst effekter när man träffas en grupp chefer och arbetar med det, men det kan även användas enskilt. Det man investerar i tid får man igen eftersom välmående medarbetare i välfungerande arbetsorganisationer ger vinster för individen, organisationen och för samhället, säger Lotta Dellve.

Den som är på Almedalsveckan i Visby kan också gå på ett seminarium 5 juli där Lotta Dellve och Andrea Eriksson är med och diskuterar om chefer klarar av att leda hållbart och om någon verkligen bryr sig.

Materialet är gratis och kan laddas ner från nätet.