Det finns betydligt fler regelverk riktlinjer, ramverk och uppförandekoder för miljömässig och social hållbarhet i världen idag än det fanns för tre år sedan. Enligt en rapport från Global Reporting Initiative (GRI), UN Environment Programme (UNEP), KPMG och University of Stellenbosch i Sydafrika har antalet regelverk och instrument ökat från 180 stycket 2013 till nära 400 stycken idag.

- Generellt ser vi en ökning av regelverk och instrument som driver rapportering av social hållbarhetsinformation, nästan en fördubbling sedan 2013. säger Jenny Fransson, ansvarig för Sustainability Reporting & Assurance på KPMG i Sverige.

I Sverige finns det sex instrument, två frivilliga och två tvingande. Det är precis genomsnittet för vad världens länder ligger på, men sämre än Norge med åtta och Finland med sju. Danmark å andra sidan har bara fem.

- Det har i Sverige inte skett någon större förändring sedan 2013 års undersökning, men den nya lagen om hållbarhet och mångfaldspolicy som träder ikraft senare i år förväntas ge ett uppsving för svenska företags hållbarhetsrapportering säger Jenny Fransson, ansvarig för Sustainability Reporting & Assurance på KPMG i Sverige.

Det som driver utvecklingen är enligt KPMG att regeringar runt om i världen introducerar många nya regelverk som är tvingande och som företagen därför måste följa. Finansbolag och börser vill också se mer icke-finansiellt rapportering och en tredjedel av de nya instrumenten har tagits fram av finansbranschen.