EU har tagit fram ett revisonspaket som ska kunna förebygga ekonomiska kriser, som den som startade 2008, och dessutom stärka konkurrenskraften. Paketet i fråga är EUs gemensamma regelverk för företag av allmänt intresse och deras revisorer och från den 17 juni gäller dess regler i Sverige.

I grunden handlar det om olika åtgärder för att stärka revisorernas självständighet och öppna upp revisionsprocessen. På KPMG har man studerat regelverket och menar att det kan öka förtroendet för revisorernas arbete.

- När revisorer öppet delar information om sin syn på risker i verksamheten med aktieägare och andra intressenter ökar det förtroendet. Både för det granskade företaget och revisorn, säger Anders Malmeby, auktoriserad revisor och ordförande för KPMG Sverige.

Rent konkret handlar det bland annat om att revisionsberättelsen nu ska bli mer fyllig där risker och åtgärder ska beskrivas mer i detalj.

- Det kommer att påverka både revisorernas och företagens arbetsprocesser och kräver både mer planering och proaktivt arbete. Förändringen kan på sikt leda till förändringar i företagens externa kommunikation. Det visar erfarenheter från andra länder, till exempel England, som redan lever med denna typ av regler, säger Anders Malmeby.

En annan stor förändring är att det nu ställs krav på att samhällsviktiga företag ska byta revisionsbyrå vart tionde år.

- Att samhällsviktiga företag ska byta revisionsbyrån vart tionde år kan låta som ett lågt satt krav, men ska ses i ljuset av att det tar tid även för en erfaren revisor att förstå ett stort och komplext företag. Det är viktigare att förstå verksamheten på djupet för att kunna identifiera de risker som verkligen är betydelsefulla för att kunna göra ett bra och meningsfullt arbete, säger Anders Malmeby.