Två av tre tjänstemän över 51 år har inte genomgått någon kompetensutveckling de senaste tolv månaderna visar Unionens nya rapport Kompetensutvecklingsbarometern 2015. Bland yngre tjänstemän har sex av tio fått kompetensutveckling under samma tid vilket Unionen också tycker är väl lite, men det är alltså de äldre som ligger sämst till.

- Unionen arbetar hårt för att fler ska få rätt förutsättningar för ett längre och utvecklande arbetsliv. Viktiga förutsättningar för detta är flexpension och regelbunden kompetensutveckling. Tyvärr ser vi att alltför få har möjlighet till kompetensutveckling, inte minst drabbar detta de som är lite äldre, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Ansvaret för kompetensutvecklingen ligger ofta på den enskilde. 67 procent av männen i undersökningen och 58 procent av kvinnorna menade att de själva hade ansvaret för sin kompetensutveckling. Hälften av tjänstemännen tyckte också att de inte premierades för en genomförd kompetensutveckling, vilket förstås kan minska intresse för att göra det igen.

Unionen tycker att företagsledningen borde ta ett större ansvar för att få fler att genomgå kompetensutvecklingen och garantera att den verkligen gör någon nytta.

- En bra dialog mellan medarbetare och chef är en bra början för att bygga en långsiktig plan för kompetensuppbyggnaden på företaget. Tjänstemännen tar ett stort eget ansvar för sin kompetensutveckling men Unionens undersökning visar att bara 26 procent av den kompetensutveckling som genomförts är relevant för verksamheten. Det är ett slöseri med resurser som drabbar både tjänstemännen och företaget, säger Martin Linder.