Den som är på Gotland under Almedalsveckan kan på tisdag 5 juli och onsdag 6 juli ta del av tre seminarier i PWCs regi där olika skattefrågor tas upp.

Det första seminariet på tisdagen handlar om en möjlig skattereform för entreprenörskap. Regeringen har diskuterat en möjlig utredning om en ny skattereform och frågan är vilka direktiv den behöver få för att gynna innovation och entreprenörskap. Medverkande är bland andra Pontus Braunerhjelm, professor på KTH och ordförande i Entreprenörskapsutredningen, Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri och Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket.

Senare på tisdagen handlar det om hur digitalisering och delningsekonomi utmanar skattesystemet. Hur ska staten få in sina skatter utan att för den skull begränsa företagens möjligheter att erbjuda nya och revolutionerande tjänster? Här deltar bland andra Alok Alström, sverigechef på Uber, Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Onsdagens seminarium behandlar socialt entreprenörskap och filantropi. Det blir allt mer populärt bland framgångsrika entreprenörer att försöka lösa samhällsproblem med en affärsidé. Bland frågorna som kommer att behandlas finns hur ramverket kring socialt entreprenörskap kan utvecklas, hur politiken kan främja att alla samhällsaktörer bidrar till samhällsnytta samt hur socialt entreprenörskap kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Medverkande här är bland andra Niklas Adalberth, grundare av Klarna, Carolina Sachs, generalsekreterare på Axfoundation och Nina Hoas, chef filantropisk rådgivning på UBS Wealth Management.