Att hantera papperskvitton än knappast något som någon ser fram emot och nu hoppas Visma och Kwick på att deras samarbete ska ge fler företag möjlighet att gå över till digitala kvitton istället. Kwick är en plattform för just digitala kvitton och samarbetet ska göra det möjligt att automatiskt föra över kvitton från kortköp in i Visma ekonomisystem.

När någon gör ett köp med företagskortet, exempelvis betalar en taxiresa eller en hotellvistelse, skickas ett digitalt kvitto till ekonomisystemet där det kopplas till det enskilda köpet på e-fakturan för kortet. Kvittot dyker upp som en bilaga som kan öppnas i ekonomisystemet och den som gjort köpet kan göra en anteckning om vad köpet gällde som då också visas upp.

Digitala kvitton är godkända sedan flera år tillbaka av Skatteverket och en extra fördel är att om kvittot i original är digitalt så kan det också arkiveras digital, till skillnad från papperskvitton som måste lagras rent fysiskt någonstans i ett antal år.

Enligt Kwick ska det finnas ett uppdämt behov bland företagen att kunna göra sig av med papperskvitton i möjligaste mån. En undersökning där de frågade 125 redovisnings- och HR-chefer i Sverige visade att 86 procent av de svarande var missnöjda med dagens kvittohantering. Åtta procent erkände rent av att de bröt mot lagen för att de inte klarade av att hantera papperskvitton som lagen föreskriver.