Att arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren är ett faktum, it-utvecklingen går i en rasande fart och många CFO:er sitter på flera stolar med allt fler arbetsuppgifter på sitt bord. CFO-rollen har blivit mer sårbar. Under förra året djupintervjuade vi 35 CFO:er och ekonomichefer i Storstockholm som öppenhjärtligt delade med sig av sina största utmaningar. Efter att ha analyserat detta omfattande material har vi landat i några viktiga insikter om några gemensamma utmaningar för morgondagens ekonomifunktion.

Den insikt som sticker ut mest är att majoriteten av de intervjuade personerna upplever en frustration över att inte hinna lyfta blicken och jobba mer proaktivt. Undersökningen visar att fyra av fem CFO:er och ekonomichefer behöver bortprioritera företagsstrategiska frågor till förmån för operativt arbete. I stället för att ligga ett steg före hamnar man mot­villigt efter.

Släcka bränder 
Hur blev det så här? Vår undersökning visar att det finns olika anledningar till att man inte har möjlighet eller hinner lyfta blicken. Pressade marginaler, tuffare konkurrens och bantade ekonomiavdelningar gör det svårare att upprätthålla rätt strategisk nivå. Många upplever också att de ägnar allt mer tid åt operativt arbete, som att släcka bränder, leverera ad hoc-analyser och historiska ­rapporter, medan de riktade, proaktiva ­rapporterna kommer i sista hand.

Digitaliseringen har kommit med en otrolig framfart och har förändrat ekonomi­funktionens arbetsprocesser. Det har lett till en förflyttning av arbetsuppgifter mellan olika roller. Många ekonomiavdelningar har inte hunnit organisera sig efter det. En annan utmaning är att it- utvecklingen har öppnat upp för nya möjligheten att få fram data om i princip allt. Det har gjort att dagens CFO:er har ett stort behov av att stärka upp sin controllerfunktion. Många CFO:er och ekonomi­chefer har fastnat i rapporteringsträsket. Och än värre – de vet inte hur de ska komma loss.

Mandat och självrespekt 
Vi vet hur svårt det är att vara chef i dag. Hur ser du på din situation och chefsroll? Som CFO behöver du ha mandat från vd, men också ha självrespekt. Många kan behöva tänka igenom sin roll. Visst handlar detta till mångt och mycket om att frigöra tid men också att bestämma dig för vilken position du vill ta i företaget och göra ett tydligt statement, för både dig själv och vd. För hur kommer annars morgondagens affärer påverkas om inte CFO får tiden att räcka till för att driva och stötta företagets affärsutveckling?

Fakta

 • Vilka är dina främsta tidstjuvar och vilka uppgifter kan du delegera?
 • Vilken kompetens saknar du i ditt team idag, det vill säga vilken kompetens behöver du i teamet för att stötta företagets utveckling de kommande 5 åren?
 • Hur stort kontrollbehov har du och hur uttrycker sig kontrollbehovet i din vardag?
 • Vad innebär proaktivitet för dig och vad skulle du göra om du hade mer tid?
 • Behöver allt vara 100 procent rätt och vad behöver händer om du skulle gå enligt principen 80/20?

Efter att ha fångat upp de största gemensamma utmaningarna hos 35 CFO:er och ekonomichefer som djupintervjuats ser vi att morgondagens ekonomifunktion har fem stora utmaningar:

1. Ekonomifunktionen blir allt mindre

 • Konkurrensen ökar och marginalerna blir tajtare.
 • Systematisering skapar ­effektivare redovisning.
 • Outsourcing blir allt vanligare.
 
2. Lyfta blicken en bristvara
 • Tiden räcker inte till för företagsstrategiska frågor och affärsutveckling.
 • Att släcka bränder, göra ad hoc-analyser, systemimplementation, rapportering och operativt arbete slukar allt tid.
 • Tiden räcker inte till för att effektivisera och skapa bättre processer.

3. Ökade krav på it-kunskap
 • Systembyte en del av vardagen.
 • Systemfrågor är tidskrävande och affärssystem berör alla, allt mer.
 • Bristande systemkompetens i befintlig funktion, ställer högre krav på medarbetaren.

4. Högre rapporteringskrav

 • Systemutveckling möjliggör fler rapporter med hög detaljgrad.
 • Bättre beslutsunderlag kan vara tidskrävande.
 • För stor mängd rapporter skapar ett brus och ­kommunikationen når inte fram.
 • Resurser som kan analysera och kommunicera data på rätt sätt.
 • Styrelsen förväntar sig högre kvalitet på output.

5. Kompetensgapen ökar

 • Ekonomer stannar längre på sina platser och man blir fossilerad.
 • Rollen anpassad efter person i stället för funktion om man fastnar i en uppgift för länge.
 • Brist på kompetensutveckling.