Hösten är på väg med stormsteg och med den kommer även en del nyheter på skatteområdet. Hans-Peter Larsson, skatteexpert på PWC, har i ett blogginlägg gått igenom vad vi har att se fram emot.

Den största händelsen är regeringens budgetproposition för 2017. Här lär det bland annat komma förslag om höjd tjänstebeskattning och miljöskatter. Vi kan också få veta om regeringen tänker gå vidare med förslagen från Incitamentsutredningen eller om den omfattande kritiken från remissinstanserna fått regeringen att tänka om.

Ränteavdragsfrågor för aktiebolag och regler för att minska skatteflykten bör också vara på tapeten. Dessutom lär regeringen behöva klargöra om de tänker låna för att klara de ökade utgifterna eller om det kan vara skattehöjningar på gång.

Senaste den 1 november ska sedan Fåmansföretagsutredningen lämna sitt förslag till ändringar för fåmansbolag. Då direktiven föreskriver att utredningen ska komma med förslag som ska ge ökade skatteintäkter lär det bli någon form av försämringar för fåmansbolagen.

Som en joker i leken finns också möjligheten att finansminister Magdalena Andersson presenterar något om den översyn av hela skattesystemet som hon tidigare sagt sig vara intresserad av.