Som förväntat blev det inga större nyheter på skattefronten när regeringen presenterade sin höstbudget. Det mesta som presenterades var känt sedan tidigare och många frågor utreds fortfarande.

Deloitte har gjort en sammanställning över de skattenyheter som fanns med i budgeten och några av de intressantare nyheterna är:

  • Delvis slopad avdragsrätt för representationsutgifter. Regeringen föreslår att avdragsrätten för representation vid måltider och annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde, slopas. Detta innebär således att de tidigare taken helt tas bort.
 
  • Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen bör införas. I syfte att minska skattefusk och skatteundandragande anser regeringen att uppgifter på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag bör lämnas månadsvis till Skatteverket.
 
  • Avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuldförbindelser. Regeringen vill att ränteutgifter på efterställda skuldförbindelser för banker, värdepappersbolag, fondbolag med mera inta ska förbli avdragsgilla.

PWC har också tittat igenom budgeten och skriver i en kommentar:

”Vi är nu mitt i mandatperioden och höstbudgeten skulle kunna ses som en chans för regeringen att sätta ett ordentligt avtryck innan Sverige går in i ett valår. Efter analys av höstbudgeten får man känslan av att mycket av de satsningar som görs har till syfte att fylla hål som behövs fyllas samt att ingen ska uppfatta politiken som negativ för någon, utan alla ska bidra.

Däremot kan man tycka att det saknas satsningar på breda reformer och entreprenörskap. Höjd skatt på arbete försätter vara en trend men det går också att skönja en dragning mot höjda skatter på alla skattebaser, fortsatt ökad beskattning på den finansiella sektorn samt utökat rapporteringskrav på företag”.