Från och med årsskiftet måste cirka 1 600 av de största företagen i Sverige upprätta en hållbarhetsrapport för att beskriva just hur företaget arbetar med hållbarhet. I och med att det här är helt nytt finns det en hel del frågor runt rapporteringen.

För att reda ut en del grundläggande frågor har FAR, branschorganisation för bland annat revisorer och redovisningskonsulter, sammanställt en FAQ (Frequently Asked Questions). Här går man igenom och svarar på 32 frågor. Det handlar till exempel om vilka företag som behöver upprätta rapporten, hur omfattande den behöver vara och vilka områden som måste ingå.

Från FARs sida vil man poängtera att det är just en FAQ och inte en officiell vägledning.

- Det finns alltid tolkningsfrågor som vad innebär en affärsmodell, vad är en policy och hur långt ned i leverantörskedjan ska man gå. Vår FAQ ger en introduktion, vi har utgått från de vanligaste frågorna som kunderna ställt till våra olika byråer, men det finns fortfarande obesvarade frågor, säger Torbjörn Westman ordförande i FARs specialistgrupp för hållbar utveckling.

Torbjörn Westman har också ett råd till alla företag som kommer att behöva upprätta en hållbarhetsrapport.

- Det stora medskicket jag skulle vilja göra är; starta nu och se till att få med styrelsen i arbetet redan nu. Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten, säger han.

För de som vill veta mer om hållbarhetsrapporten anordnar FAR ett frukostseminarium på ämnet i Stockholm 17 november med sista anmälningsdag 10 november.