I många organisationer ska medarbetarsamtal hållas minst en gång per år, men vilken nytta de gör kan ifrågasättas. I varje fall verkar inte medarbetarna tycka att samtalen är särskilt givande. I Manpowers undersökning Manpower Work Life visade det sig nämligen att bara tio procent av de över 4 000 personer som tillfrågades ansåg att medarbetarsamtal var viktiga för deras utveckling.

- Undersökningen visar tydligt att de flesta svenskar inte ser medarbetarsamtalet som en viktig del i deras utveckling på jobbet. Samtidigt är det min erfarenhet att utveckling kanske är det viktigaste när man väljer ett jobb. Här behöver arbetsgivarna ta ett krafttag och uppdatera formen för samtalen så att det blir givande för båda parter, säger Monica Längbo, HR-direktör på Manpower Group.

På chefsorganisationen Ledarna har man ungefär samma uppfattning om medarbetarsamtalen. I ett blogginlägg skriver ordföranden Annika Elias att många chefer lägger ner massor med tid på samtal som sedan medarbetarna inte tycker sig ha särskilt mycket nytta.

Även hon menar dock att medarbetarsamtalen i sig är nyttiga, men att dagens form inte fungerar. I inlägget skriver hon bland annat följande:

”Det som var stort i en stel och hierarkisk kultur, att man fick en egen stund med chefen varje år, är nu självklart och vardagsmat. De flesta vill inte vänta ett helt år på att få säga vad man vill och vad man behöver för att kunna utvecklas och bidra på jobbet. Därför tror jag att många upplever medarbetarsamtalen som ett onödigt måste, som man inte riktigt ser värdet av. Istället för att slaviskt följa mönster och scheman som skapats i en annan tid, kan dialogen anpassas efter varje individ.”