Chefsorganisationen Ledarna har gått igenom lönestatistiken för chefer under 2016 och det visar sig att finanschefer är de som generellt tjänar bäst. Medianlönen för en finanschef låg under 2016 på 91 200 kronor i månaden.

Nu finns i och för sig inte vd-lönerna med för lönespridningen där är så stor att Ledarna menar att statistiken skulle bli missvisande. Men undantaget vd är det alltså finansdirektörer som får den högsta lönen.

På andra plats kommer divisionschefer som har en medianlön på 87 000 kronor i månaden och sedan är det ett rätt stort hopp ner till kommunchefer som får 73 300 kronor i månaden. De i chefsställning som tjänar sämst är städledare med 30 100 kronor i månaden och husfru som får 30 500 kronor i månaden.

Sammantaget så blir medianlönen för en genomsnittschef i Sverige 45 500 kronor i månaden. En lönenivå som Ledarna inte anser vara särskilt upplyftande.

- Den nästan utslitna mediebilden av enorma löner och utsvävande förmåner stämmer inte in på den stora majoriteten chefer. I många fall går det att ifrågasätta om ledarskapet och dess nyckelroll för företag och organisationer faktiskt värderas tillräckligt högt, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Geografiskt är det cheferna i Stockholms län som tjänar bäst. Där ligger medianlönen för genomsnittschefen på 52 000 kronor per månad. Men bara vi korsar länsgränsen till Södermanland hittar vi de lägsta chefslönerna i Sverige med en månadslön på 40 200 kronor.

Cheferna arbetar också mer timmar nu än förr. 2013 var det 48 procent av cheferna som arbetade mer än 40 timmar i veckan. Nu är den siffran upp i 59 procent.