Alecta har beslutat höja sina premier för förmånsbestämd ålderspension. Enligt Alecta är höjningen en anpassning till längre förväntad livslängd och rådande lågräntemiljö. Förändringarna räder i kraft den 1 mars 2017.

Alecta skriver i ett pressmeddelande följande:

”För löpande betald ITP 2 Ålderspension höjs premien med i genomsnitt 15 procent, huvudsakligen som en följd av att premieräntan sänks från 2 till 1,25 procent. Höjningen gäller vid nyteckning och förmånsökningar, och omfattar även förmånsbestämda avgångspensioner. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Alecta är garanterad och påverkas därför inte av beslutet.”

Pensionsspecialisterna Karl Värja och Anna Gustring Boman på PWC har tittat lite närmare på vad det kan innebära för företagen och skriver i ett blogginlägg:

”Effekten av den nya räntan blir en genomsnittlig ökning av ålderspensionspremien med cirka 15 procent. För bolag med yngre anställda i 40-års åldern blir ökningen cirka 18 procent medan ökningen för bolag med äldre anställda i 60-års åldern blir cirka 12 procent. Den sänkta räntan påverkar även företagets kostnader för avgångspensioner vilka betalas ut fram till och med 65-års ålder.”