Regeringens förslag på en ny finansskatt; som ska kompensera staten för den moms de inte får ta ut för finansiella och försäkringstjänster på grund av EU-regler, har stött på patrull. När remisstiden gick ut visade det sig nämligen att en rad remissinstanser var klart negativa.

Konkurrensverket menade till exempel att den skulle innebära betydande ingrepp i konkurrenssituationen för svenska banker om andra länder inte inför en liknande skatt.

Advokatsamfundet å sin sida pekade på risken för omvänd bevisföring och skrev i sitt remissvar. ”Över huvud taget är den använda lagstiftningstekniken främmande för svensk rättstradition. Sammantaget innebär detta att lagen riskerar att bli mycket svårtillämpad och därmed rättsosäker.”

Nu verkar det också som att regeringen backar. På SvD Bank Summit nyligen sa nämligen Finansmarknadsminister Per Bolund att regeringen tagit intryck av kritiken och att förslaget ska ändras, oklart exakt hur.

En av de kritiska remissinstanserna var Svenskt Näringsliv och där är man nöjd med att förslaget nu ska omarbetas även man helst skulle se att förslaget skrotades helt.

- I slutänden riskerar det annars att bli finanssektorns kunder, det vill säga hushåll och vanliga företag, som får ta kostnaderna av en ny skatt och det vore varken bra för konkurrenskraften, företagandet eller jobben, säger Johan Fall.