Personuppgiftslagen, PUL, har funnits i snart 20 år, men nästa år kommer den att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. Det är ett nytt EU-regelverk för hur personuppgifter ska behandlas och det kommer att innebära en del förändringar för företag som behandlar personuppgifter.

Bland annat försvinner missbruksregeln som enligt Datainspektionen innebär att ”behandling av ostrukturerat material, till exempel löpande text på internet, är tillåten så länge behandlingen inte utgör en kränkning av den registrerades personliga integritet”. Här kan företagen behöva undersöka om de följer bestämmelserna i det nya regelverket.

Företag som bryter mot reglerna kan få böter på upp till fyra procent av omsättningen. Så det kan bli väldigt dyrbart att inte förstå och följa de nya reglerna fullt ut.

För personer i företagsledning och styrelse som vill få en genomgång av det nya regelverket och som vill ha tips på vad de behöver göra för at vara säkra på att följa lagstiftningen håller Advokatfirman Delphi ett frukostseminarium på ämnet. Det äger rum 7 mars i Göteborg och är kostnadsfritt.