Enligt en rapport från konsultföretaget McKinsey kan hälften av alla jobb vara automatiserade 2055 eller rent av 20 år tidigare, beroende på teknikutvecklingen. Det gör att många jobb som bygger på att utföra relativt rutinmässiga uppgifter kommer att försvinna medan de arbeten som kräver mycket kreativitet fortfarande kommer att behöva mänsklig arbetskraft.

Det borde därför vara av intresse för företagen att redan nu ge medarbetarna möjlighet att vara så kreativa som möjligt på arbetsplatsen för att hitta rätt personal inför framtiden menar fackförbundet Jusek.

- Kreativitet är försummat, både som en allt viktigare konkurrensfaktor och som en ingrediens i ett gott och utvecklande arbetsliv. Alla arbetsgivare har anledning att sätta kreativiteten på agendan redan idag, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

När Jusek undersökte hur det ser ut på svenska arbetsplatser var det emellertid lite si och så med den saken. Ganska precis hälften av de 2 000 akademiker och tjänstemän som fick svara på frågan angav att de fick stort eller ganska stort utlopp för sin kreativitet.

Skillnaderna är stor mellan olika grupper. Chefer upplever i regel att de får stort utlopp för sin kreativa förmåga. Bland de höga cheferna menade nära 80 procent att de var kreativa på jobbet. Motsvarande siffra för de som inte hade en chefsbefattning låg på 30 procent.

- Robotiseringen och digitaliseringen kommer att slå ut allt fler arbetsuppgifter och de nya som växer fram kommer i hög grad att vara beroende av medarbetarnas innovationsförmåga. Arbetsgivare har därför allt att vinna på att skapa utrymme för kreativitet. Förutom värdeskapande är kreativitet en viktig indikator på medarbetarnas välbefinnande i arbetet, säger Daniel Lind.

Enligt Jusek hänger hög kreativitet på arbete samman med låg stress, stort inflytande, bra samspel med kollegor och möjligheter att lära sig nya saker. För företag som vill förbättra medarbetarnas möjligheter att vara kreativa har Jusek följande tips:

  • Ge inflytande. Låt medarbetarna vara med och bestämma vilka arbetsuppgifter som bäst leder fram till de mål som satts upp och hur dessa utförs på bästa sätt.
 
  • Utvärdera både process och mål. Låt inte utvärderingen enbart fokusera på resultaten utan även på tillvägagångssättet. Finns det andra oprövade arbetsmetoder som kan vara mer effektiva och engagerande?
 
  • Avsätt tid och resurser. Idégenerering behöver sin egen tid. Ge tid för reflektion och resurser till nya idéer.
  • Ha en löpande dialog. Det är lättare att kunna och våga jobba vidare med en idé om det finns utrymme att stämma av med kollegor och närmaste chef. Likaså är det viktigt att få erkännande för sina idéer.
  • Våga göra fel. För att pröva nytt behöver det vara högt i tak för att ifrågasätta både ledning och gamla beprövade metoder. Dessutom behövs ett tillåtande klimat där det ibland är okej att göra fel.