PWC släppte för ett tag sedan den senaste utgåvan av deras årliga CEO Survey och nu har de kommit med en mer specialiserad analys för bank och finans. Det visar sig att företagsledarna i den här sektorn ser positivt på 2017.

40 procent av de svarande sa nämligen att de hade ett mycket stort förtroende för att företagets intäkter kommer att öka de närmaste tolv månaderna. Motsvarande siffra ifjol låg på 31 procent. Bara 14 procent sa att de inte hade särskilt stort eller alls något förtroende för att deras intäkter skulle öka.

Det är dock en bransch stadd i stor förändring. 29 procent av ledarna sa att nya tekniska lösningar (allt från mobila banktjänster till algoritmhandel av aktier) hade fullständigt förändrat konkurrenssituationen för dem. Ytterligare 45 procent menade att ny teknik tydligt påverkat deras marknad.

Över 80 procent av de svarande trodde att tekniska lösningar skulle ha en stor eller mycket stor inverkan på deras affär under de närmaste fem åren.

- Den tjugonde upplagan av CEO Survey visar att marknaden befinner sig i en ny konkurrenskraftig era. Förändringarna markeras av den snabba tekniska utvecklingen och ändrade kundbeteenden, vilket tillsammans påverkar tillväxtutsikterna, säger Anneli Granqvist, ansvarig för Banking & Capital Markets på PWC Sverige.