När det gäller vård av barn är det inget vidare ställt med jämställdheten i Sverige. Det menar TCO efter att ha analyserat siffrorna i sitt senaste jämställdhetsindex. Det visar sig nämligen att kvinnor stod för 71,8 procent av alla dagar för vård av barn och föräldrapenning.

- Jag blir frustrerad över att det går så långsamt och att kvinnor i Sverige, ett av världens mest jämställda länder, tar ut mer än sju av tio dagar av föräldrapenningen är inte hållbart. Om det fortsätter i den här takten dröjer det 20 år innan uttaget kan sägas vara relativt jämställt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Enligt TCO innebär kvinnodominansen när det handlar om att ta hand om barnen att kvinnors ekonomi påverkas negativt.

- Att lösa livspusslet genom att kvinnor arbetar deltid får negativa konsekvenser för kvinnors lön, pension, löneutveckling och karriärmöjligheter. Vi i TCO vill se ett arbetsliv där både kvinnor och män har möjlighet att arbeta heltid och där alla har möjlighet att ha ett framgångsrikt yrkesliv, säger Eva Nordmark.

En statlig utredning håller just nu på att se över föräldraförsäkringen och TCO hoppas nu att den ska komma med förslag som minskar skillnaderna.

- När föräldraförsäkringen ses över är vår TCOs utgångspunkt att uttaget av föräldraledighet på samhällsnivå måste bli jämställt. Det är inte klokt att Sverige går miste om den tillväxtpotential som kvinnors lägre sysselsättning innebär, säger Eva Nordmark.