Så här på kvinnodagen har Saco plockat fram statistik över hur mycket män och kvinnor inom olika yrkesgrupper tjänar under sitt yrkesliv och bland ekonomer är skillnaderna stora. En manlig ekonom har i snitt en livslön efter skatt som är 14 procent högre än de kvinnliga kollegerna. I rena pengar rör det sig om tre miljoner kronor.

Även bland jurister och civilingenjörer är skillnaderna stora, 2,1 respektive 1,8 miljoner kronor. Arkitekter och veterinärer går mot strömmen för där tjänar kvinnorna mer om än marginellt. I båda fallen rör det sig som en löneövervikt på 200 000 kronor för kvinnorna.

Men i de andra yrkena i alla sektorer som Saco undersökt tjänar män mer. Saco menar att en förändring i föräldraförsäkringen skulle vara ett bra steg för att jämna ut skillnaderna. De vill se en tredelning där två tredjedelar delas lika mellan vårdnadshavarna och en tredjedel kan användas fritt.

- Kvinnorna står i dag för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, sex av tio vabbdagar och en majoritet av det obetalda hemarbetet. Det måste förändras. Vi kan inte blunda för de effekter som snedfördelningen av föräldraledigheten har på kvinnornas situation på arbetsmarknaden. En tredelad föräldraförsäkring är rätt väg att gå, säger Göran Arrius ordförande i Saco.