Under andra halvan av fjolåret och under det första ­kvartalet 2017 har vi sett några tydliga skiften. Världs­ekonomin har efter flera år äntligen börjat växa unisont och synkroniserat, industribarometrar i såväl USA, Europa och Japan, samt även Sverige, visar positiva trender.

Det bådar gott för globala företagsvinsterna som varit under press och medfört att börsvärderingarna varit på höga nivåer. Samtidigt har deflationsoron minskat markant och inflationen har så mått börjat återkomma och samtidigt med detta har räntorna förmodligen bottnat och befinner sig i en stigande trend. Vinstskiftet inträffade under det tredje kvartalet ifjol och har förstärkts därefter och det samma gäller försäljningen. Blir marknaden mer positiv till framtida vinster faller även värderingen och medför att aktieinvesteringar ökar i attraktionskraft. Sålunda viktigt att ha med sig att börsen främst stigit på starkare fundamentala faktorer än på en ny amerikansk president. Sedan är en hel del av Trumps politik kortsiktigt positiv för den finansiella marknaden i form av skattesänkningar, avregleringar och infrastrukturinvesteringar. På längre sikt är osäkerheten däremot betydligt högre, med protektionism, interventioner och geopolitiska spänningar.

Stigande inflation
Ett annat skifte är som sagt stigande inflation och räntor istället för de senaste årens deflationsoro och räntefall. Det sammanfaller naturligtvis med förväntningar om stigande ekonomisk aktivitet, men även med råvaruprisernas, främst oljans, starka uppgång under 2016. En viss inflations- och ränteuppgång behöver inte vara illa för aktiemarknaden, speciellt inte om den främst beror på stigande tillväxt. Men skulle räntorna snabbt stiga uppåt, säg att den amerikanska tioårsräntan skulle gå upp emot 3,5 procent från dagens 2,5 procent, skulle förmodligen aktiemarknaden reagera negativt. Får man som investerare 3,5 procent avkastning riskfritt, blir aktieinvesteringar, under rådande värdering, mindre intressant. Men där är vi ännu inte. Däremot har Federal Reserve nyligen ­kommunicerat att de kommer höja styrräntan redan denna vecka (vecka 11) och det blir den andra höjningen på bara tre månader. Deras ton är därmed lite mer hökaktig än tidigare. Men trots detta har alltså börsen hittills varit förvånansvärt lugn.
 

Fortsatt stimulansvänsliga
Däremot är flera av de övriga stora centralbankerna i världen, såsom ECB och BoJ, fortsatt väldigt stimulansvänliga, vilket medför en fortsatt gynnsam penningpolitik. Även Riksbanken är stimulansvänlig, trots en urstark svensk ekonomi. Den svenska kronan är billig ur ett historiskt handelsvägt perspektiv och med tanke på den splittrade riksbanksdirektionen, där hälften av ledamöterna i senaste riksbanksmöte ville vara lite mindre stimulansinriktade, finns det förväntningar om en mindre stimulansinriktad penningpolitik framöver och således en ökad sannolikhet för starkare krona under året. Om vi antar något stigande inflation och ränteuppgång samt en starkare krona, kommer förmodligen vinnaraktierna att bli verkstadsbolag med högt förädlingsvärde, som lättare kan höja priser, samt bank- och finansaktier som gynnas av stigande räntor. Således positivt för Stockholmsbörsen eftersom det är dess två tyngsta sektorer.
 

Börsbilden fortsatt ljus
Således är den kortsiktiga börsbilden fortsatt ljus och det finns goda förutsättningar för stigande kurser under våren. Men den starka uppgången senaste månaderna medför att värderingen är ansträngd och börsen känslig för en rekyl. Från och till kan även europeisk politik i form av val och skulddiskussioner och oförutsedda Trump-utspel förmörka börshimlen, men det kanske snarare utgör bra köptillfälle.