Att bryta mot konkurrensrätten kan bli väldigt kostsamt, både rent ekonomiskt och när det gäller skada på varumärket. Att veta vad som är tillåtet och inte är därför viktigt för alla företag. För de som vill lära sig mer om konkurrensrätten anordnar advokatbyrån Delphi två frukostseminarier i Stockholm.

Det första äger rum 6 april och går igenom grunderna. Här kommer bland annat följande frågor att tas upp:

  • När får ditt företag samarbeta med konkurrenter?
 
  • Vilken information får utbytas mellan konkurrenter?
 
  • När kan rabatter, prisdumpning eller diskriminerande prissättning vara otillåtet?
  • När kan ditt företag råka ut för en gryningsräd och vad ska företaget göra då?
 
  • Vad riskerar ditt företag vid brott mot konkurrensreglerna?
 
  • Vad finns det för möjligheter att komma tillrätta med en konkurrents, kunds eller leverantörs otillåtna agerande?

Det andra seminariet, 20 april, går mer på djupet och tar upp ämnen som:

  • Risker och möjligheter med den nya konkurrensskadelagen för skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser.
 
  • Senaste praxis från Konkurrensverket, svenska domstolar, EU-kommissionen och EU-domstolen.
 
  • Kommande nyheter på området som exempelvis förslaget om att Konkurrensverket ska få egen beslutanderätt att besluta om konkurrensskadeavgift och förbjuda förvärv.

Seminarierna leds av Elisabeth Eklund, partner, och Nafsika Karavida, senior associate, på Delphi. Sista anmälningsdatum är 31 mars respektive 14 april.