Regeringen kom nyligen med sin vårbudget och den lämnade mycket i övrigt att önska verkar det som. Både näringsliv, fack och skatteexperter har gått ut och hävdat att det är dags för en större skattereform.

Fackförbundet TCO är ett exempel på det. Förbundet gillar i och för sig flera av förslagen som extrapengar till polis, skola och vård, men menar ändå att tiden är inne för en bred översyn som siktar mot en blocköverskridande skattereform.

- De många småförändringarna av skatter som aviseras visar att det är hög tid för en ny skattereform, och läget kunde inte vara bättre än nu. När statens finanser är goda och prognoserna talar för ökad sysselsättning och tillväxt. Det är betydligt svårare att genomföra en skattereform med kniven mot strupen, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Saco är inne på samma linje och tycker att regeringen inriktar sig för mycket på skattehöjningar istället för att utveckla hela skattesystemet för en ny tid. De vill bland annat se en satsning på högre utbildning och att det ska löna sig mer att utbilda sig.

- Sverige är det land inom OECD där det lönar sig minst att utbilda sig. Nya siffror från Saco visar dessutom att utbildningspremien sjunker och det bådar inte gott för vår framtid som kunskapsnation. Saco har länge varit drivande i frågan och det finns i dag ett brett stöd för en skattereform i såväl riksdagen som bland arbetsmarknadens parter. Det är dags att sätta stenen i rullning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Svenskt Näringsliv kritiserar också att regeringen ”slentrianmässigt höjer skatter för att finansiera offentliga utgifter”. I ett blogginlägg skriver chefsekonomen Bettina Kashefi regeringen borde fokusera på att ”öka drivkrafterna för arbete, minska trösklarna in på arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna för företag som vill växa och anställa”.

PWC:s skatteexpert Peter Larsson stämmer in i kören i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet där han skriver: ”Dagens utveckling [med höjda skatter] måste ersättas av en internationell anpassning av svensk beskattning. I dag träffas svenskt entreprenörskap av skatter som ligger högt över ett internationellt genomsnitt.”