Det finns två sorters ekonomer: Den ena sorten är otroligt inne i själva arbetet på ekonomiavdelningen, att se till att få fram allt material, rätt och snabbt. En specialistkompetens som gör att vi får fram våra bokslut, att revisorerna håller sig lugna och skattemyndigheten efter skatterevision lämnar utan vidare kommentarer eller åtgärder.

Den andra sorten har passionen mer riktad mot själva verksamheten och fokuserar på frågor som: Vad driver verksamheten och hur påverkar vi utvecklingen? Hur kan verksamhetens behov översättas av en ekonom och bidra till att vi fattar bättre beslut än våra konkurrenter och därmed vinner på marknaden?

Jag har genom mina år som managementkonsult, Key Account och vd träffat många ansvariga inom ekonomiområdet. Många faktorer har varierat; bolagens storlek, personernas titlar, ansvarsområden och nivå i organisationen. Allt från CFO på de största koncernerna till ekonomiansvariga som sköter allt på mindre bolag.

Gemensamt för alla finns det faktum att det finns dessa två sorter. Vi är helt enkelt så funtade att vi engageras och stimuleras av olika saker – och tur är väl det, tänk er hur ekonomiarbetet annars skulle fungera i er organisation! Båda behövs! Det gäller bara att själv känna efter vilken slags ekonom man är och vill vara och handla därefter.

Många av er arbetar inte med det som driver er mest! Det finns specialister som känner pressen från verksamheten och har för lite tid för sitt eget specialistområde och det finns ”verksamhets-utvecklare” som sitter fast med till exempel redovisning. Tänk till om vad du vill lägga din tid och kraft på. Det påverkar dig och företaget mer än du tror.

Mitt eget intresse har alltid varit passionen för verksamheten. Det har i mitt fall gjort att jag fallit utanför den normala ramen som ekonom och tidigt arbetat med eget resultatansvar. Det tror jag inte att de flesta av er vill, men jag är övertygad om att några av er skulle älska det.

De flesta fall av frustration jag möter är när man har mer passion för verksamheten än man har möjlighet att uttrycka i sitt arbete. Man sitter fast med för mycket av specialistuppgifter.

Några handfasta råd:

  • Bestäm dig för vad du vill
  • Finn fördelarna med detta för vd eller annan person som är din chef
  • Ta fram och visa några smakprov, något som inte tar oändlig tid, men som gör skillnad och skapar mersmak
  • Resonera runt vad mer du skulle kunna bidra med. Om din tid och kraft starkt begränsas av andra arbetsuppgifter, ta upp det på ett konstruktivt sätt. Vore det en fördel att du prioriterade något? Berätta vad du måste släppa och hur du ska få det att fungera. Gör det inte detta till din chefs problem.
  • Få OK. Just do it!

Andra fall av frustration jag mött är hos specialisten. Liten förståelse hos andra för ditt område gör att du måste ta stort ansvar för din egen utveckling. För att vara bra i längden måste du ständigt uppdatera dig. Håll koll på vad du bör lära dig, vad du bör läsa in, vilka kurser och seminarier som du bör gå. Se till att du har budget och frihet att utvecklas inom ditt område.

Tänk till hur du vill utvecklas och vad du vill göra även längre fram. Möjligheten att välja vilken sorts ekonom man vill vara minskar med åren. Jag har träffat många som velat koncentrera sig på sin specialistroll och sagt nej när de fått förfrågan om att ta på sig ett större ledaransvar. Det är ett gott val, om passionen är inom specialistområdet. Fråga dig bara vad du vill om några år. Om du vill något annat, får du inte låta chansen gå dig förbi. Kanske får du bara frågan en gång i din organisation. När det jobb du just tackade nej till fylls av någon annan som blir din chef, kan insikten komma att beslutet var fel. I en mindre eller medelstor organisation kan det ta år innan möjligheten dyker upp igen och du kan få lov att se åt annat håll för att hitta utvecklingsmöjligheterna. Och de som rekryterar kanske inte så lätt ser hur väl funtad du skulle vara att hålla i helheten, utan mer ser den specialist du är på CV:t.

Om du någonsin vill erövra titeln Årets CFO måste du välja verksamhetsspåret. De som vinner titeln har det gemensamt att de har verksamheten pulserande i kroppen. På motsvarande sätt fungerar det för Årets CIO. Jag tycker att Årets CIO Per-Åke Tobiasson på Tetra Pack uttrycker det väl: ”Vi driver aldrig några it-projekt, bara transformationsprojekt där it är en viktig komponent. Det motsvarande gäller i allra högsta grad för ekonomiområdet”.

/Helena Casserlöv-Kvist, fritänkare och vd för Meritmind AB

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.