CFO:er och ekonomichefers löner varierar kraftigt, främst utifrån hur stort företaget de arbetar på. Medellönen för en CFO var 76 345 kronor i månaden förra året, enligt en undersökning utförd på fackförbundet Civilekonomernas medlemmar. För en ekonomichef är genomsnittslönen 48 803 kronor i månaden, enligt samma undersökning. Men för företag med en omsättning på över en miljard kronor om året är medellönen för en CFO 100 270 kronor, medan ekonomichefernas medellön hamnar på 63 207 kronor.

För företag i alla storlekar blir lönenivåerna som följer:

Statistik för år 2009, källa Civilekonomerna

– Sen är det ju inte säkert att ekonomichef och en CFO har så olika uppgifter, det som kallas ekonomichef i ett företag kanske räknas som CFO någon annanstans, säger Jan Lidström, förbundssekreterare på Civilekonomerna.

Betydligt högre, blir lönesiffrorna för företag med en omsättning över en miljard: här ligger alltså medellönen för en CFO på drygt 100 000 kronor:Statistik för år 2009, källa Civilekonomerna

Jan Lidström påpekar att löneskillnaden mellan olika CFO:er i undersökningen även varierar beroende på exempelvis bonus, eftersom rörlig ersättning också ingick i mätningen.

– Det här är ju draget över en kam, en del av dem som ingår i statistiken är kanske i början av sin karriär och då är ju lönerna lägre. Och eftersom den rörliga delen av lönen räknas in i detta kan lönerna vara lägre om man fick låg bonus 2009.

Bilden av lönenivåerna delas av Samuel Martinsson, partner på rekryteringsföretaget Amrop, som bland annat värvar till CFO-positioner:

– Det finns ju ett spann mellan 60 000 och 100 000 för ett sådant jobb, fast i stora börsbolag kan lönenivåerna ligga på 200 000 och många tjänar mer än så, säger han.

En rimlig lön för en CFO som rekryteras till ett medelstort bolag, där han eller hon rapporterar till vd och i sin tur har en redovisningschef under sig, anger Samuel Martinsson som ”75 000 plus”.

– Jag skulle säga att om man lever upp till kraven som ställs för det jobbet så är man över 35 år, kanske till och med 40, då ligger lönen också högre.

– När du som ung lämnar revisionsbyrån så har du 40- 45 000 kronor i lön. Per definition hamnar du över det när du går ut i ett bolag, Blir du redovisningschef tjänar du kanske 45 - 50 000, sen blir du kanske ekonomichef och så småningom CFO: Då har du en bredare roll och en lön på omkring 60 000 plus.

– Min erfarenhet är också att lönen beror på vad arbetet fokuserar på: Är betoningen rapportering innebär det något lägre lön, är betoningen controlling och att jobba med affärerna, då blir det högre.

Även om stora börsnoterade bolag kan ha CFO-löner på 150 000 kronor så menar Samuel Martinsson att de flesta har betydligt lägre löner.

– Det finns ju en idé om att CFO:er är så väldigt högavlönade, men det stämmer inte riktigt, säger han.

Samuel Martinssons bild delas i viss mån av Johan Eklund, ägare och partner i rekryteringsföretaget Horton Internatinonal. Han menar att en ingångslön för en CFO kan ligga på 70 000, ”plus eller minus 30 000. För CFOer i börsnoterade bolag kan man som en grov tumregel lägga på 100 000 kronor”, men att nivån varierar stort mellan de olika arbetsgivarna.

– Ibland gör vi rekryteringar där vi har satt en viss lönenivå, men där personen är lite junior och inte kommit upp till den nivån. I andra fall kanske vi hittar någon som är lite överkvalificerad, men där företaget säger: okej, vi satsar, och då får de betala högre lön.

Johan Eklund menar att många CFO:er skulle ha nytta av att inte bara fundera över lönenivåer när de väljer jobb.

– Lön är inte allt, man kan arbeta inom ett start up-företag och få del av uppgången om det går bra, i from av optionsprogram eller delägarskap. Min erfarenhet är att CFO:er är mindre benägna att ta risker, försäljningschefer däremot är mer inne på att vara med och starta upp något. Många med revisorsbakgrund gör en beräkning om jobbet är rätt, medan en försäljningschef känner om det är rätt för en.

En annan person som har erfarenhet av rekrytering är Lars Sundberg, senior partner på SAM Headhunting, som för närvarande arbetar med en CFO-rekrytering till ett medelstort företag.

– Där ligger lönen på 60 - 70 000 kronor plus bonus, säger han.

– Men lönen beror lite på vilket skede företaget befinner sig i, om man behöver en ekonomichef till ett företag som är ganska stabilt då tror jag inte lönen blir mer än kanske 40 - 50 000. Men vill ett företag verkligen ha det bästa, för att utvecklas vidare då kanske det rör sig mer om 60 - 70 000.