Medellönen för en svensk chef är 35 200 kronor i månaden. Både CFO:er och CIO:er placerar sig i regel betydligt högre i löneligan, men stora löneskillnader finns mellan grupperna.

Förra veckan rapporterade CFOworld om löneläget för personer med befattningen ”CFO” eller ”ekonomichef”. Den här veckan gäller artikeln finanschefer i ett vidare begrepp, samt jämförelse med IT-funktionens chef, CIO.

Avgörande för din lön är inte vilket område du är specialiserad på, utan snarare hur högt i företagsstrukturen du befinner dig. Det är en slutsats från fackföreningen Ledarnas undersökning om svenska chefers lönenivåer, som innefattar omkring 65 800 chefer i olika företag och branscher.

Att avgöra på vilken plats positionerna CFO och CIO hamnar i rankingen är inte helt lätt eftersom kartläggningen inte använder dessa termer. En finansdirektör hamnar på medellönen 81 000 kronor i månaden, något under en IT-direktör, som har en medellön på 83 400. Å andra sidan hamnar en informationsdirektör under en ekonomidirektör, med medellönerna 77 000 och 72 200.

– Det man kan säga generellt är: ska man tjäna mycket så ska man sitta med i ledningen, säger Malin Bengtsson, pressekreterare på Ledarna.


Bildtext: fördelning av löner efter position i företag, med median för respektive segment. Källa: Ledarna


Chefslönerna fördelade efter befattning. Källa: Ledarna

I medelstora bolag är lönenivån dock något högre för finansdirektörer än för IT-direktörer. I ett bolag med en omsättning över 51 miljoner och mellan 0-99 anställda var medellönen i den lägst betalda delen 57 000 kronor för en finansdirektör, men 52 000 för en IT-direktör. De högst betalade cheferna i båda kategorierna hade en medellön på 87 000 kronor,

Bilden av att finansfunktionens chef ofta tjänar mer än IT-funktionens bekräftas även av en undersökning som magasinet CIO Sweden utfört bland sina läsare. Bland CIO:erna i deras läsekrets angav 23 procent att de tjänade mer än en miljon om året. Motsvarande siffra för en person med titeln CFO ligger på omkring 27 procent, enligt Jan Lidström, förbundssekreterare på fackförbundet Civilekonomerna.

– Sen är frågan vilken titel man ska använda: Det finns CFO.er som inte tjänar mer än dryga 30 000 kronor, men då sitter de i ett litet företag och är förmodligen ganska unga, säger han.

En faktor som skulle kunna dra ner lönerna är att utbildningsgraden var lägre hos IT-cheferna, endast 17 procent hade mer än tre års högskoleutbildning, medan motsvarande siffra för ekonomidirektörerna var 64 procent. Detta enligt Ledarnas undersökning.