2011 blir ett spännande år med stora möjligheter till effektivisering av it-stöd, utan att tumma på kvaliteten - snarare tvärtom. Här är fyra supertrender som smarta bolag kan dra nytta av i år, plus en precis lika stark trend som kan bli livsfarlig.

  • 1. Business Process Reengineering - äntligen
Det är 20 år sedan Michael Hammer och James Champy myntade begreppet BPR, och fick en hel affärsvärld att börja titta på sätt att effektivisera verksamheten. I Sverige var väl ABB:s T50-projekt det mest omtalade, där man strävade efter att minska ledtider med 50 procent.

Men BPR-projekten ledde ofta till att man utvecklade extremt specialiserade processer, som krävde extremt specialiserat processtöd i form av specialutvecklade system. Globaliseringen och utvecklingen av outsourcing har gjort att det idag inte går att motivera "egna" processer, även för ganska komplicerade verksamheter. Sedan lång tid tillbaka har man outsourcat processer för lönekörningar, fakturering, helpdesk etcetera. Idag ser vi outsourcingleverantörer erbjuda fantastiskt effektiva processer för mycket mer komplexa områden: exempelvis inköp, rekrytering/personalutveckling, skadeanmälningar/hantering av försäkringsärenden, utlandsbetalningar (för banker), backning av kreditkortstransaktioner (där kunden lämnat tillbaka varan), och så vidare.

För 20 år sedan, när Hammer och Champy lanserade BPR, var inte outsourcingbolagen tillräckligt sofistikerade för att kunna hantera den här typen av processer på ett bra och effektivt sätt. Det är de idag. Kanske ska man därför kanske prata om Business Process Replacement snarare än Business Process Reengineering!

  • 2. Flexiblare verksamhetsstöd
Var ni tvungna att minska kostymen under finanskrisen 2008? Då kändes det säkert litet surt att behöva fortsätta betala för verksamhetsstöd, help desk och så vidare för en massa personer som tråkigt nog lämnat bolaget. Den som ger sig in i upphandlingar idag, särskilt med Cloud- och outsourcingleverantörer, har mycket goda möjligheter att få till avtal där man bara betalar för det antal användare man faktiskt har, avtal som alltså är flexibla både uppåt (fler användare) och nedåt.

Vad kostar ett e-postkonto ert företag idag, inklusive lagring och backup? Sannolikt betydligt mer än vad det kostar att ha konton genom någon av den mängd olika gratistjänster som finns idag, eller tjänster som är nästan gratis, men som har betydligt högre servicegrad/säkerhet. Google har lärt oss inte bara att gratis är gott utan att gratis faktiskt kan fungera alldeles förträffligt. Det finns en mängd olika applikationer för personlig produktivitet på nätet idag som fungerar alldeles utmärkt.

  • 4. Kundmakt!

Det är köparnas marknad idag och aldrig tidigare har vi haft sådan transparens i prissättningen av verksamhetsstöd. Det är relativt enkelt att hitta bra lösningar till vettiga priser. Det är däremot betydligt svårare att få grepp om vad som faktiskt levereras! En av de absolut starkaste trenderna vi ser hos svenska storföretag är därför kraftigt ökade resurser för it-revision och governance, oftast i kundens relation med sin outsourcingpartner. Under 2010 såg vi kraftigt ökat fokus på governance i uppföljning av outsourcingavtal, vilket i minst två fall ledde till att mycket stora avtal förhandlades om under kontraktstiden. Större satsning på governance leder till högre kvalitet i leveransen, lägre pris för levererade tjänster, samt - i många fall - att man kan konstatera att man betalat flera gånger för samma sak.

Så till den femte trenden, den som kan bli livsfarlig:

  • 5. Gå runt it

Verksamheten går förbi it och köper verksamhetsstöd direkt. En konsekvens av flera av de trender jag beskriver här ovan är förstås att det är lätt att köpa verksamhetsstöd själv. Det är lätt att hitta lösningar, det är billigt och det fungerar bra. Så vad är problemet? Jo, att verksamheten sällan är särskilt insatt i bolagets övergripande it-strategier, eller affärsstrategier för den delen. Planerar bolaget en större outsourcinglösning? Funderar man på att knoppa av en viss verksamhet? Funderar ägarna på ett samgående med ett annat bolag? Planering och inköp av verksamhetsstöd måste göras med hänsyn taget till den här typen av händelser.

Jag har sagt det förut och säger det igen: när bolagets CFO och CIO talar med varandra om bolagets behov av verksamhetsstöd blir resultatet bäst. Samarbeta mer 2011!

Om skribenten: Anders Snihs är vd för Compass