Att tänka och arbeta som en entreprenör kan vara ett väldigt effektivt sätt att utveckla en verksamhet och man behöver inte vara grundare eller företagsägare för att ägna sig åt entreprenörskap i en organisation. Även som anställd kan man fungera som ”entreprenör” genom att vara väldigt engagerad i att driva företaget framåt.

För att det ska hålla i längden gäller det emellertid att kombinera entreprenörsdriften med ett hållbarhetstänkande menar Daniel Stattin som arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

I ett blogginlägg pekar han på att fokus på Corporate Social Responsability, CSR, kan hjälpa ledningen att driva företaget på ett sätt som gör att det kan finnas kvar under lång tid framåt. Men det finns också utmaningar till exempel i form av brist på metoder och stöd, brist på förståelsen av affärsnyttan och att hållbarhetsarbetet verkar kostsamt.

För den som vill jobba både entreprenöriellt och hållbart har Daniel Stattin därför tre tips som kan hjälpa till att visa hur hållbarhet gör nytta för företaget:

  • Börja med att fundera på vad som har störst påverkan på din verksamhet. Det kan vara väder och vind, skatter och annan politik, köpbeteenden eller trender. Vad påverkar dig mest? Välj 3-5 områden som du tycker är viktigast.
 
  • Fundera sedan på vilken kommersiell påverkan dessa områden har på ditt företag? Vilken affärsnytta skulle det ge om du arbetade mer aktivt med frågan? Det kan handla om en trend som kan ge dig nya affärsmöjligheter, en åtgärd för miljön som också sparar kostnader, eller kanske någonting du gör som ger dig positiv uppmärksamhet och ett starkare varumärke.
 
  • Dags att gå från ord till handling – håll det enkelt! Bestäm dig för en sak per viktigt område som du kan göra från och med idag. Vad ska du göra? Hur ska du göra för att få det gjort? Sätt lite press på dig själv. Sätt en tidplan och bestäm (beroende på vad det är du ska göra) – när ska det vara klart eller när det ska vara en rutin.