Den digitala transformationen är något det skrivits en hel del om de senaste åren. Företag som inte hänger med i utvecklingen riskerar att snabbt hamna efter sina konkurrenter. Vi har tidigare skrivit om varför det är viktigt ur ett strategiskt perspektiv för en CFO att förstå hur digitala transformationer kan påverka organisationen i stort, men digitaliseringen kan också omvandla själva ekonomifunktionen.

Det är ämnet för ett blogginlägg från Ulla-Britt Fagerström, Consultant Manager på Enfo Data & Analytics. Hon tar som exempel upp hur finansiell och operativ budget och prognos kan förbättras av en digital transformation.

Idag används ofta Excel för detta, men det sätter också begränsningar i form av vad Excel klarar av och hur kunniga användarna är. Genom att istället använda ett modernt system som är anpassat just för att hantera budget- och prognosprocessen finns det mycket att vinna menar Ulla-Britt Fagerström. Hon pekar bland annat på följande:

  • Öka frekvensen från budget och eventuella kvartalsprognoser till månads- eller veckoprognoser för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Många vill även kunna planera bortom årsskiftet och till exempel rulla prognosen 12 eller 24 månader framåt.
 
  • Arbeta med så kallade drivare i planeringen, det vill säga det som driver intäkter och kostnader. Några exempel är antal sålda produkter, antal elever, utnyttjade sängplatser, beläggningsgrad och personer som ska anställas. Välkända nyckeltal gör det enklare att involvera och engagera verksamheten i planeringsarbetet.
 
  • Göra simuleringar runt olika scenarier, exempelvis vad händer om svenska kronan sjunker eller jämföra effekten av olika försäljningskampanjer.
  • Hantera många iterationer och versioner av en budget eller prognos och samtidigt alltid ha en konsoliderad total under hela processen.
  • Få en strukturerad och effektiv process med arbetsflöde, ansvarsfördelning, förändring av strukturer, administration med mera.

Ett exempel vad det kan leda till kommer från Länsförsäkringar som med hjälp av digitalisering räknar med att kunna gå från att ägna 80 procent av tiden gick till att ta fram rapporter och 20 procent till analys, till att vända på steken och bara behöva lägga 20 procent av tiden på att skapa rapporten och resten på själva analysen.

Den som vill veta mer om en annan aspekt av den digitala transformationen kan också besöka Enfos seminarium i Västerås 6 april där de berättar hur översättningsbyrån Novoterm tjänstefierade sitt erbjudande utan en egen IT-avdelning.