Regeringen har lagt en rad skatteförslag som om alla genomfördes skulle leda till stora skatteökningar. Nu verkar dock det arbetet har gått i stå till stora delar. En del förslag har redan dragits tillbaka och andra verkar regeringen få svårt att få en majoritet för i riksdagen.

För att reda ut hur läget är för de olika skatteförslagen har Hans Peter Larsson, som arbetar med skattefrågor på PwC, gjort en sammanställning. Den visar bland annat att:

  • 3:12-förslaget. Här har regeringen backat i de mest tillväxtpåverkande delarna. Kvar är i huvuddelen skattehöjningen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet från 20 till 25 procent. Alla borgerliga partierna och SD är emot att den så kallade entreprenörsskatten höjs.
 
  • Finansskatten som skulle träffa cirka 300 000 företag. Detta förslag har dragits tillbaka. Oklart om regeringen återkommer med ett mer begränsat förslag. Har ersatts av en avgift som tillsvidare träffar banker.
 
  • Kilometerskatten. Förslaget har dragits tillbaka för att arbetas om.
  • Flygskatten. Har kopplats till finansiering av nedsatta arbetsgivaravgifter för aktiebolag som anställer sin förste medarbetare förutom ägaren. Liberalerna motsätter sig flygskatten. Centern har sagt nej.
  • Sänkt bolagsskatt och begränsning av ränteavdragen i bolag. Något förslag har ännu inte kommuniceras. Enligt finansministern skulle det kommit direkt efter årsskiftet. Nu väntas förslaget före midsommar, eller kanske i vårpropositionen.

I en kommentar skriver Hans Peter Larsson bland annat följande. ”Politiken bör ta ett ökat ansvar för de skattskyldiga, även om den parlamentariska situationen är ovanlig för Sverige just nu och val stundar. Entreprenörer och företag som vill framåt önskar en ökad tydlighet för att kunna fatta rätt beslut om investeringar och göra så i rätt tid. Nu pendlar många frågor.”

Hur regeringen har tänkt sig att gå vidare med förslagen kan vi få en idé om 18 april då vårpropositionen kommer.