Deloitte och SEB har just publicerat det senaste utgåvan av sin CFO Survey och den visar att det är glada miner hos CFO:erna på de svenska företagen nu. Undersökningen går igenom en rad faktorer och sammanfattar den rådande sinnesstämningen i ett CFO-index, som lyft ordentligt.

Den förra undersökningen ägde rum 2016 och då hamnade CFO-index på 54,1. Nu har den siffran stigit till 58,8, vilket är det högsta värdet sedan 2011. Optimismen har också slagit igenom på bred front bland företagen.

- Den tidigare noterbara skillnaden i optimism mellan företag med inhemskt och internationellt fokus finns inte kvar. Det tyder på en bredare återhämtning i hela den svenska ekonomin där tillväxten för tillverkningsindustrin förbättras med ökad internationell efterfrågan, säger Karl Steiner, ekonom på SEB Research.

Oron för makroekonomiska och politiska risker har minskat, vilket gör att företagen känner sig säkrare på hur den närmaste framtiden kommer att utveckla sig. Tillförsikten inför framtiden visar sig också i form av att företagen räknar med att behöva expandera.

- Ytterligare tecken på den spirande optimismen är att finanscheferna uttrycker en större vilja för nyrekrytering. Så många som en tredjedel av finanscheferna vill öka antalet anställda i Sverige de kommande sex månaderna vilket är den högsta andelen sedan 2011. Detta är ett offensivt tecken efter flera år med fokus på kostnadsjakt och effektiviseringar, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.