Fintech (innovativa it-baserade lösningar för finanssektorn) utvecklas snabbt och fintech-bolagen kommer att ta en allt större del av kakan för finansiella tjänster i framtiden. Det menar i alla fall en stor majoritet av de 1 308 ledare i 71 länder verksamma inom bank, kapital och försäkring som deltagit i PWC:s undersökning ”Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services”.

Hela 88 procent av de tillfrågade tror nämligen att de kommer att förlora intäkter till fintech-bolagen de närmaste åren. För att motverka det satsar de traditionella bolagen allt mer på fintech själva, ofta genom strategiska allianser med fintech-bolag. En utveckling som dock inte riktigt tagit fart ordentligt i Sverige.

- I Sverige ligger etablerade finansaktörer rejält på efterkälken jämfört med globala konkurrenter. Finansbranschen måste helt anamma fintech för att driva förändring och innovation, säger Johan Jerresand ansvarig för Fintech på PWC Sverige.

En nyckelteknik bakom fintech är blockkedjor (blockchains) och det har deltagarna i undersökningen uppmärksammat. I rapporten framgår det bland annat att:

  • Nästan 8 av 10 (77 procent) av globala finansaktörer uppger att de kommer sätta blockkedjeteknik i produktion senast år 2020.
 
  • Finansiering av företag inom blockkedjeteknik ökade med 79 procent under 2016.
 
  • En fjärdedel av globala finansaktörer uppger att de är “extremt” eller “väldigt” bekanta med blockkedjeteknik.
  • Fyra av fem globala finansaktörer planerar att ytterligare öka sina samarbeten och partnerskap med lämpliga fintech-bolag de närmaste 3–5 åren.