De nordiska länderna ligger bäst till när EU rangordnar de mest avancerade digitala ekonomierna bland medlemsländerna. Det framgår i den rapport om digitalisering, Digital Economy and Society Index 2017, Desi, som publicerades nyligen av EU-kommissionen.

Allra längst i digitaliseringen har Danmark kommit, tätt följt av Finland, Sverige och Nederländerna. Därefter är det ett lite hopp till Luxemburg, Belgien och Storbritannien. I slutet av listan hittar vi Bulgarien och Rumänien.

Indexet mäter hur EU-länderna ligger till inom en rad olika områden som exempelvis digitalisering av företag och offentliga tjänster, anslutbarhet och digital kompetens. Sverige klarar sig bra på alla områden och enligt EU är vår största utmaning att kontinuerligt förbättra den redan höga graden av digitalisering.

Tittar med på de delar i rankningen som behandlar företagen så ligger vi riktigt bra till när det gäller bland annat användandet av molntjänster, online-försäljning från små- och medelstora företag samt användandet av e-fakturor. Där hamnar vi på plats två, tre respektive fem bland de 28 medlemsländerna.

När det gäller offentlig sektor ser det inte lika ljust ut. Här hamnar vi på plats sju när det gäller hur väl myndigheter och offentlig sektor utnyttjar internet och först på plats 22 i hur det offentliga ger oss tillgång till öppna data. Totalt rankas vi som land nummer åtta för digitala offentliga tjänster, vilket är vår sämsta placering i de fem underkategorier som indexet byggs upp av.

Så man kan säga att privatanvändare och näringsliv ligger väldigt långt framme med digitaliseringen, men det offentliga sackar efter en del.